Økonomi der rører os

Lytter jeres kunder, når I informerer om økonomi? Fanges jeres læsere af artikler om pensionsbidrag, porteføljetilpasning og strukturel balance? Følger jeres lyttere interesseret med, når indslaget retter søgelyset mod danskernes evne til at tage rationelle økonomiske beslutning eller forskelle i mænds og kvinders prioriteringer på finansfronten?

Mere end 10 års erfaring med journalistisk formidling på det fagøkonomiske område har givet mig et skarpt blik for den gode historie, når det gælder økonomi og finans. Som en selvfølge er den rettet helt præcist mod den relevante modtager. En indsigt jeg også gerne anvender, så budskabet bliver klart og inspirerer til handling, når det eksempelvis gælder om at træffe de rigtige valg af pension.

Jeg har blandt mange emner beskæftiget mig med områder som:

– Privatøkonomi: efterløn, dagpengedækning, skat af andelsboliger
– Samfundsøkonomi (makroøkonomi): statsbankerot, fremskudt pensionsbeskatning, vækstlokomotiver
– Finans: fx reformer af banksektoren, levealder ift. pension, investeringer i fx kunst

Love, regler og reformer ændrer i hastigt tempo mulighederne for danskerne på den privatøkonomiske front, og det gælder hele tiden om at klæde kunderne på til dem. Samtidig spiller bonusmateriale som fx human interest historier en stadig større rolle, fordi det har værdi for og skaber loyalitet hos kunderne. Alt imens den enkelte kunde og kundegruppes behov for, at informationen mere skarpt er målrettet dem selv, stiger.